Home Wszystkie aktualności
Wszystkie aktualności serwisu

INWESTYCJE

Email Drukuj PDF

Dotacje z Okręgu

 

 

 

Dotacje i pożyczki z Krajowej Rady

 

Uchwały

Uchwała Nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

Uchwała Nr 253/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych

Uchwała Nr 254/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych

Uchwała Nr 255/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwały Nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców

Uchwała Nr 8/2017 Prezydium OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 08.02.2017 w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych remontowych ROD z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała Nr 300/2015 Prezydium KR PZD z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu


Uchwała Nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania

 

Tabele dot. realizacji planu inwestycji i remontów w ROD 

Tabela B

Tabela C

 

Druki budowlane (WZORY)

 

WALNE ZEBRANIA 2012

Email Drukuj PDF
Pod poniższym linkiem można pobrać dokumenty dotyczące zebrań w 2012 roku. Plik jest w formacie pdf.
 

PODSUMOWANIE IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

Email Drukuj PDF
PODSUMOWANIE IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWW dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować

 

Więcej…
 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA INSTRUKTORÓW SSI I CZŁONKÓW OZ

Email Drukuj PDF
KONFERENCJA SZKOLENIOWA INSTRUKTORÓW SSI I CZŁONKÓW OZW dn. 19-20 listopada 2011 r. w Waplewie odbyło się spotkanie całej Służby Instruktorskiej w celu podsumowania rocznej działalności Instruktorów w poszczególnych ROD. Z uwagi na dużą w ciągu roku rotację działek i wzrastający na nie popyt. podkreślono potrzebę istnienia i rozwijania SSI, poprzez zwiększanie ilości szkoleń, wymianę doświadczeń oraz inwestowanie w wiedzę i zdolności doświadczonych działkowców.
Więcej…
 

LIST OTWARTY

Email Drukuj PDF

Prezentujemy poniżej List Otwarty Miedzynarodowego Biura Ogrodów Działkowch i Rodzinnych 

Więcej…
 


Strona 360 z 366
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku